αυτοοργανωμένα μαθήματα

Ο κύκλος των αυτοοργανωμένων μαθημάτων που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2011 έκλεισε. Ο νέος κύκλος θα ξεκινήσει να οργανώνεται μέσα στο φθινόπωρο του 2013, μετά από κάλεσμα που θα αναρτηθεί στο μπλογκ και στους τοίχους της πόλης.

Η οπτική μας για τις αυτοοργανωμένες δομές που πραγματεύονται τη διάδοση της γνώσης αναλύεται στο παρακάτω κείμενο:

Αντικείμενα που πραγματεύτηκε ο προηγούμενος κύκλος αυτοοργανωμένων μαθημάτων εδώ.