Σάββατο 4 Γενάρη- United we stand hip hop Live

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Γενάρη
United We Stand hip hop live
οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα ενός απο εμάς

Sedatephobia / Hit & Rap / σουαράπ / Χιπ Χοπ Καφενές/ Βoavista

Διοργάνωση: Υπόγειος Ήχος
Τοποθεσία: κατάληψη Παπουτσάδικο
Ραντεβού στους δρόμους … στους δρόμους του αγώνα, καίγεται το τελεσίγραφο…