094 – Πορεία ενάντια στο κλείσιμο των ψυχιατρείων 18 άνω