αυτοοργανωμένες ομάδες

 

Στην κατάληψη δραστηριοποιούνται για το 2013 οι παρακάτω ομάδες:

Ακολουθεί το κείμενο του χώρου για την αυτομόρφωση:

 

css.php